sposoby wyliczania
Dane do analiz zużycia ciepła powstały w oparciu o:

Zużycie ciepła - pochodzi z zalegalizowanych urządzeń kontrolno - pomiarowych zainstawanych w węzłach ciepłowniczych budynków

Powierzchnia ogrzewana
ciepłem systemowym (MPEC Tarnów) została podana na podstawie zawartych umów lub zaktualizowanych danych podanych przez administratora budynku
 
W celu możliwości dokonania porównania zużycia wielkości ciepła w poszczególnych budynkach, publikowane są dodatkowo wskaźniki zużycia ciepła (w układzie narastającym w ciągu roku kalendarzowego) i archiwizowane w poszczególnych latach.
 
Wskaźniki wyznaczone są następującą formułą:
 
gdzie:
q – wskaźnik zużycia ciepła na 1m2 powierzchni ogrzewanej budynku,
∑Qi – zużycie ciepła według urządzeń rozliczeniowo-pomiarowych, narastająco od miesiąca stycznia, do miesiąca bieżącego, dla danego roku,
Po – powierzchnia ogrzewana wg następującej definicji: Powierzchnia ogrzewana pośrednio lub bezpośrednio tylko i wyłącznie za pośrednictwem instalacji centralnego ogrzewania zasilanej z węzła cieplnego MPEC, obejmująca:
a) powierzchnię użytkową wszystkich lokali w budynku, w których zainstalowane są grzejniki c.o.
b) powierzchnię pomieszczeń nie posiadających grzejników c.o., a wchodzących w skład lokali mieszkalnych i użytkowych ogrzewanych pośrednio ciepłem sąsiadujących pomieszczeń (np. przedpokój, łazienka, wc) oraz nie obejmująca powierzchni balkonów, logii, tarasów, klatek schodowych, piwnic lokatorskich, strychów, pralni, suszarni domowych, wózkowni, itp.

Każdy budynek posiada wyliczony wskaźnik, który jest zobrazowany na tle minimalnej, średniej, maksymalnej wielkości tego wskaźnika dla populacji wszystkich budynków w mieście, tak aby korzystający z informacji mieszkaniec Tarnowa miał możliwość porównania go z innymi budynkami.
 
Biorąc jednak pod uwagę, że w budynkach znajdują się lokale wykorzystywane również do innych celów niż mieszkalne, których kubatura i warunki ogrzewania znacznie odbiegają od lokali mieszkalnych, istnieje możliwość skorygowania powierzchni ogrzewanej pod warunkiem podania przez Administratorów i Zarządców kompletnych informacji. Wskaźniki zużycia ciepła odniesione do skorygowanej powierzchni ogrzewanej w lepszy sposób zobrazują stopień termomodernizacji budynku i jego efektywność energetyczną oraz  poszanowanie energii przez mieszkańców.
 
Zasada ustalenia skorygowanej powierzchni ogrzewanej budynku:
 
Po =  Pom + A1* P1og + A2* P2og + A3* P3og + …
 
gdzie:
Po – powierzchnia ogrzewana skorygowana,
Pom – powierzchnia ogrzewana mieszkalna,
P1og … P3og … – powierzchnia ogrzewanych lokali wykorzystywanych do celów działalności gospodarczej według kryteriów podziału stosowanych przez Administratorów,
A1 … A3 … – współczynniki korygujące powierzchnię, wynikające z warunków ogrzewania i kubatury pomieszczeń dla lokali wykorzystywanych do celów działalności gospodarczej, stosowane w rozliczeniach ciepła (kosztów stałych) przez Administratorów.

 

 

kontakt

Jeśli masz jakieś pytania zadzwoń:
 
Biuro Obsługa Klienta
14 688 22 32
 
w godzinach:
pn 7-17
wt-pt 7-15

o firmie

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie

 

www.mpec.tarnow.pl

 

Odsłon : 197515