FAQ
Kiedy pojawiają się miesięczne dane o zużyciu ciapła na portalu analiz?
Dane aktualizowane są ok. 7-go dnia każdego miesiąca.

W jaki sposób mierzone jest ciepło?
W każdym węźle ciepłowniczym znajdują się liczniki kontrolno - pomiarowe, na których podstawie co miesiąc obliczane jest zużycie energii cieplnej. Urządzenie pomiarowe jest legalizowane i w zależności od zasięgu sieci światłowodowej pomiar z urządzenia przesyłany jest drogą elektroniczną do systemu informatycznego lub jest spisywany przez pracownika służb dyspozytorskich.

Od czego zależy ilość zużytego ciepła?
W głównej mierze ilość zużytego ciepła zależy od stanu termoizolacji budynku, temperatur zewnętrznych, regulacji temperatury w pomieszczeniach (zaworami przygrzejnikowymi) oraz racjonalnego oszczędzania energii w pomieszczeniach.

Czy oszczędzanie ciepła wpływa na rachunki?
TAK. Poprzez oszczędzanie ciepła w mieszkaniach zmniejsza się ilość ciepła przesyłanego przez węzeł ciepłowniczy. Oszczędzanie powinno również dotyczyć klatek schodowych. Ocenia się, że obniżenie temperatury o 1˚C pozwala zaoszczędzić około 5% ciepła. Oszczędzając ciepło pamiętajmy jednocześnie o tym, by przesadnie nie wychładzać pomieszczeń, ponieważ może prowadzić to do powstania zawilgoceń i grzybów.

Czy MPEC może podawać na budynek więcej ciepła niż powinno być podane?
NIE. Węzły ciepłownicze posiadają regulatory oraz czujniki temperatury zewnętrznej powodujące przesłanie odpowiedniej ilości ciepła.

Jakie pozycje zawiera faktura za ciepło?
- opłata za zamówioną moc cieplną (MW) - wytwarzanie
- opłata stała za przesył (MW) - przesył i dystrybucja
- opłata za zużyte ciepło (GJ) - wytwarzanie
- opłata zmienna za przesył (GJ) - przesył i dystrybucja
- opłata za nośnik ciepła (m3) - uzupełnienie nośnika

Jaki jest sposób kalkulacji cen za wytwarzanie ciepła dla miejskiej sieci ciepłowniczej ?

Obecnie obowiązująca taryfa w zakresie wytwarzania ciepła w odniesieniu do źródła "Piaskówka"  została stworzona w oparciu o uproszczony mechanizm tzw. cen referencyjnych (średnich cen sprzedaży ciepła dla Polski ogłaszanych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki). Spółka na podstawie powyższych cen referencyjnych dotyczących wytwarzania za ostatni rok kalendarzowy (odrębnie dla węgla i gazu) oraz na bazie analogicznych cen referencyjnych za rok poprzedni, dokonuje zmiany bieżących cen wytwarzania ciepła w kotłowni Piaskówka - za moc zamówioną, zużyte ciepło oraz nośnik o wskaźnik zmiany cen referencyjnych rok do roku (będący w głównej mierze konsekwencją zmiany cen paliw technologicznych w Polsce). W ten sposób powstaje nowa cena wytwarzania ciepła dla źródła "Piaskówka", której wysokość jest całkowicie niezależna od Spółki.
Cena za wytwarzanie ciepła ze źródła EC Zakładów Azotowych pochodzi z aktualnie obowiązującej taryfy dla ciepła Zakładów Azotowych S.A. w Tarnowie, wobec czego jest to również niezależne od MPEC S.A. Tarnów.
W wyniku połączenia sieci, zasilanej z kotłowni „Piaskówka” oraz z EC Zakładów Azotowych S.A. w Tarnowie, powstał jeden system ciepłowniczy (układ technologiczny), zwany „Siecią ciepłowniczą na terenie miasta Tarnowa, zasilaną z kotłowni Piaskówka oraz Elektrociepłowni Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach S.A.". Uwzględniając planowany wskaźnik udziału wielkości mocy zamówionej, ciepła oraz nośnika ciepła w MPEC S.A. Tarnów oraz w EC ZA S.A., powstaje uśredniona cena za wywarzanie ciepła dla odbiorcy, będąca w 83% konsekwencją ceny Piaskówki oraz w 17% konsekwencją ceny Zakładów Azotowych.

Jaki jest sposób kalkulacji stawek opłat za przesył dla miejskiej sieci ciepłowniczej ?

Kalkulacja stawek opłat za przesył w miejskiej sieci ciepłowniczej dokonywana jest na podstawie planowanych kosztów uzasadnionych przesyłu (w zł) oraz planowanych wielkości zamówionej mocy i sprzedaży ciepła (w MW i GJ), zgodnie z rozporządzeniem taryfowym.
Są one konsekwencją wzrostu majątku Spółki w wyniku przeprowadzanego na dużą skalę kompleksowego programu modernizacji sieci i węzłów cieplnych, niezbędnego z punktu widzenia ciągłości dostawy ciepła.

Jaki jest sposób kalkulacji opłaty za nośnik ciepła ?

Wysokość opłaty za nośnik ciepła jest w głównej mierze konsekwencją (pochodną) zatwierdzonych cen za wytwarzanie ciepła oraz planowanej ilości nośnika ciepła dostarczonego do sieci.

Jeżeli budynek posiada centralną ciepłą wodę (ccw), to czy wpływa to na rozliczenie centralnego ogrzewania (c.o)?
NIE. Węzeł ciepłowniczy posiada osobne opomiarowanie energii co i ccw.

Czy MPEC może stosować rabaty na ciepło?
NIE. Cena za energię jest ustalana przez Urząd Regulacji Energetyki i nie można stosować innych cen niż te, które są zawarte w taryfie.

Jaka powinna być optymalna temperatura w mieszkaniu?
Temperatura w mieszkaniu powinna być dostosowana do naszych indywidualnych potrzeb i delikatnie zróżnicowana w różnych pomieszczeniach.
W pomieszczeniach, w których najczęściej przebywamy, powinna się kształtować na poziomie 20-21°C, w sypialni około 18°C. Najcieplejszym pomieszczeniem powinna być łazienka, w której optymalna dla większości ludzi temperatura wynosi 24°C. Do różnicowania temperatury w pomieszczeniach powinniśmy stosować zawory termostatyczne umożliwiające ustawienie temperatury wewnętrznej na odpowiednim poziomie.
Korzystne jest zmniejszanie temperatury przy wychodzeniu z mieszkania poprzez przykręcenie zaworów. Warto jednak pamiętać, aby nie zakręcać ich zupełnie. Przy dłuższej nieobecności w mieszkaniu warto zmniejszyć temperaturę do 16-17°C, co nie pozwoli na zbytnie wychłodzenie pomieszczeń.
 

kontakt

Jeśli masz jakieś pytania zadzwoń:
 
Biuro Obsługa Klienta
14 688 22 32
 
w godzinach:
pn 7-17
wt-pt 7-15

o firmie

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie

 

www.mpec.tarnow.pl

 

Odsłon : 197517